MODERN DANS

Okulumuzda dans eğitimleri, Modern Danslar Eğitmeni Emir Kaya tarafından verilmektedir. Haftada 1 saat her sınıfımızda uygulanan dersimizde amacımız; ekip içinde sorumluluk alabilen, aldığı sorumluluğu yerine getirebilen özgüvenli bireyler yetiştirmekle beraber, ritm duygusunu geliştirmektir. Vücut-göz koordinasyonunun gelişimini sağlarken, topluluk önünde kendini ifade edebilmesini de desteklemektedir. Çocuklarımızın özgüven kazanmasında çok etkili olmaktadır.

Dans, çocuğun kendini ifade etmesinin alternatif bir yoludur. Aynı zamanda dans dersleri; öğrencilerimizin öğrenme ve dikkat becerilerini geliştirmek, sosyal ilişkileri güçlendirmek, sağlıklı fiziksel gelişimi desteklemektedir.