HALK DANSLARI

Okulumuzda Halk Dansları eğitimleri, Halk Dansları Eğitmeni Ramazan Akdağarcık tarafından verilmektedir. Haftada 1 saat her sınıfımızda uygulanan dersimizde amacımız; ekip içinde sorumluluk alabilen, aldığı sorumluluğu yerine getirebilen özgüvenli bireyler yetiştirmekle beraber, ritm duygusunu geliştirmektir. Vücut-göz koordinasyonunun gelişimini sağlarken, topluluk önünde kendini ifade edebilmesini de desteklemektedir. Çocuklarımızın özgüven kazanmasında çok etkili olmaktadır.